Медиа планиране

Вашият продукт или услуга губят пазари и/или пазарен дял.
Имате нужда от препозиционирането им.
Трябва ви нова рекламна стратегия.
Определете целевата група, до която вашето послание искате да достигне.

 

Медиа планирането е следващата стъпка.

 

То е комбинация от креатив и анализ, за оптимален избор на канали.
Освен целевата група, за доброто планиране е важно актуалното поддържане на информация за състоянието на различните медии. Българският медиен пазар е динамичен.

Трябва да знаем каква част от целевата аудитория може да покрие всяка една от различните медии, в коя медия (и рекламна платформа) да се излъчи рекламното послание, с каква честота.

Традиционните канали са телевизия, радио, вестници, списания, външна реклама, транспортна реклама, директен мейлинг, indoor реклама – в точки на продажба: търговски центрове, на обществени места, сувенирна реклама – за разпознаваемостта на бранда (тефтери, химикалки, календари, чанти за пазаруване и т.н.), печатна реклама – каталози, мостри, дипляни, брошури, бюлетини и т.н.

Дигиталните канали са сравнително нова, изключително бързо развиваща се платформа.

Фирменият сайт за сериозния бранд е задължителен. Той трябва да е структуриран оптимално, за да представи продукта или услугата според очакванията на неговите потребители.

Социалните платформи дават допълнителни възможности за обратна връзка с потребителя.

Добрата Facebook страница може да помогне при оптимизирането на нов продукт.

SEO – добре направена оптимизация на сайта ви, на текстовете в него, на текстовете в социалните мрежи работи за вас и вашия продукт.

Това ви “издърпва” в Google и повишава посещаемостта на сайта ви.

Мониторинг: всяка медиа дава отчет за гледаемост и посещения.

След всяка рекламна кампания броят на хората, до които вашата реклама е достигнала, може да бъде отчетен.

Изключение прави донякъде външната реклама и някои от транспортните канали. Отчитането на рекламната кампания е не просто желателна част от процеса, анализът на ефекта може да даде качествен резултат за продукта.