Рекламна графика

Успехът от всяка рекламна кампания е в качеството на идеята и начина, по който ви е представена.
Добрата графика е тази, коята не засенчва продукта и показва неговите предимствата.

Изграденият бранд е предизвикателство, тъй като всеки неадекватен или твърде творчески подход би бил нежелателен. Има случаи, в които се постигат добри резултати като се разчупи досегашната рамка. Творческият подход може да даде добавената стойност на графиката.

Ние ще се съобразим с вас и направеното за вашата марка досега ако ни изпратите Вашия брандбук.
Можем да изработим вашето лого и логотип, или да помогнем то да стане по-адекватно на новите ви изисквания.