PR и събития

Рекламата е само част от Връзките с обществеността.

PR комуникацията е насочена към цялостно изграждане на облика на една компания пред обществеността.

Изграждането на тази представа, наречена PR комуникация, трябва да се провежда последователно и стратегически обмислено.

PR или Връзки с обществеността е дейността, създаваща връзка между дадена организация или фирма, и нейните потенциални и кинетични клиенти. За разлика от чистата реклама, връзките с обществеността се базират на обратната връзка.

Дейностите на PR се изразяват в активности в:

  • социалните медии – Facebook, Google+, Instagram, YouTube – постове, игри и реклама
  • организиране на срещи, конференции и събития
  • ангажиране на медии
  • и нещо немаловажно – ефикасна работа за мотивиране и обучение на служителите – team building, организация на обучения